تریلر رسمی فیلم grimcutty 2022 در ژانر ترسناک

تریلر فیلم های جهان 2/3میلیون بازدید

تریلر رسمی فیلم grimcutty 2022 را در چند دقیقه تماشا کنید. در این ویژگی موجود مدرن، یک میم اینترنتی ترسناک به نام "گریمکاتی" وحشت را در بین تمام والدین شهر برانگیخته است و متقاعد شده است که فرزندانشان به خود و دیگران آسیب می رسانند. وقتی یک نسخه واقعی از گریمکاتی شروع به حمله به آشا چادری نوجوان می کند، والدینش معتقدند که او به عنوان بخشی از یک چالش، خود را کوتاه می کند.

اولین نفر باشید!!!