کلیپ فود اسمر لیلی بو - چالش تزئین کیک با تله پاتی

فود اسمر 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو از چالش فود اسمر لیلی بو دوقلوها با تله پاتی کیک را تزئین می کنند. نظرات خود را برای ما بنویسید.