کلیپ فود اسمر لیلی بو - چالش تزئین کیک با تله پاتی

فود اسمر 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو از چالش فود اسمر لیلی بو دوقلوها با تله پاتی کیک را تزئین می کنند. نظرات خود را برای ما بنویسید.

یک سال قبل اسمر فود چالش اشپزی