استیسی و بابایی این داستان - بازی های نستیا و پاپا

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو استیسی و بابایی داستان ها و سرگرمی های جدید نستیا و بابا. امروز نستیا و پدر به مزرعه رفتند و به حیوانات کوچک غذا دادند. روز خیلی خوب و شیرینی بود. و شب دوستان به نستیا آمدند و با پاپ آن بازی کردند.

اولین نفر باشید!!!