سرگرمی های کودکانه این داستان - نودل رنگی

سرگرمی های کودکانه 164/0هزار بازدید

آهنگ رنگین کمانی رنگین کمانی! همراه با جانی آواز بخوانید تا هنگام بازی با اسباب بازی های سرگرم کننده برای کودکان ، رنگ های زیادی را بیاموزید. جانی و الکس با اسباب بازی های بازی دوستانه خود رشته فرنگی رنگی درست می کنند.

اولین نفر باشید!!!