نمایش دیانا با داستان "دیانا و بابا تنها در خانه "

41هزار نمایش 4 سال قبل
دیانا و روما

دیانا و روما

25٫3میلیون بازدید

دایانا و پاپا در خانه تنها بودند. پدر نمی داند که چگونه از دختر خود مراقبت کند.