کارتون گربه سخنگو با داستان - برای دوستام وقت ندارم!

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو تام محبوب است! اما این باعث استرس او می شود. با دوستان پسر او از یک طرف و صحبت کردن با آنجلا ، از طرف دیگر ، او چگونه و با چه کسی قصد دارد تا با او کنار بیاید؟ دوراهی!

اولین نفر باشید!!!