زبان انگلیسی با استیو و مگی (حیوانات دریایی و مزرعه)

استیو و مگی 461/2هزار بازدید

در این ویدیو میتوانید اموزش زبا انگلیسی با استیو و مگی را در چند دقیقه ببینید. استیو و مگی در زیر دریایی خود تحت اموزش زبان انگلیسی هستند! چه حیواناتی وجود دارد؟ ایا می توانید اهنگ را با ان ها بخوانید؟ بعد، استیو و مگی در مزرعه هستند. اما مگگی کجاست؟ این ویدیو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!