کارتون بن تن با داستان - ویژگی موجودات

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بن تن هنگامی که ماکس قبل از یک ویژگی دو برابر چرت می زند ، بن و گوئن تنها می مانند تا درایو را نجات دهند زیرا جادوگر شیطانی هگز هیولای فیلم "that" را زنده می کند.

اولین نفر باشید!!!