کارتون تایو این داستان - پنهان شدن!

کارتون تایو 1/7میلیون بازدید

روز مدرسه است! دانش آموزان منتظر خانم تدریس هستند اما مشکل سازان speed ​​و shine هستند که از قبل کلافه کرده اند! این قسمت از کارتون تایو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!