اوریگامی ساخت گل صورتی کوچک برای تزیین

اگر می خواهید از "کاغذ" گل های تزیینی درست کنید ، قدم به قدم دنبال کنید. به یاد داشته باشید که صنایع دستی کاغذ به عنوان یک روش درمانی برای شما مفید خواهد بود. اگر همچنان به دنبال کانال من هستید ، نمی توانید خودتان را باور کنید که با کاغذ چه کاری می توانید انجام دهید. حتی می توانید درست بعد از این ویدیو ساخت اریگامی را با من شروع کنید. فقط یک تکه کاغذ مورد نیاز شماست. اگر فیلم را دوست دارید ، فراموش نکنید که مرا دنبال کنید ، اعلان ها را باز کنید و نظر دهید. موفق باشید