تصاویری از صید شاه ماهی سالمون در قطب شمال

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

صید شاه ماهی سالمون در طول اجرای سالانه ماهیگیری بسیار دشوارتر می شود ، اما اندی باسیچ و دنیس بکر موفق می شوند چهار ماهی قزل آلا صید کنند و یکی از آنها را آزاد کنند.

اولین نفر باشید!!!