کارتون روبی رنگین کمان با داستان - زیر آب🌈 🎵

3٬298 نمایش 3 سال قبل
کارتون های روبی رنگین کمان

کارتون روبی رنگین کمان داستان یک دخترک خردسال و با ذکاوت است که با جادو به روستای رنگین کمان ، یک سرزمین غریب که در اسباب بازی هایش ساکن است ، منتقل می شود و در آنجا برای کمک به نجات روز ، به کارهای مختلفی تبدیل می شود.
از رنجر جنگلی ، گرفته تا طراح کفش ، تا عکاس ، با استفاده از غلتک جادویی خود روبی می تواند به هر مهارت و مهارت کمک کند و به دوستانش در روستای رنگین کمان کمک کند ، با عروسکی خود ، چوکو ، همیشه در کنار او!