ملزومات تعادل زندگی کاری چگونه باید باشد؟

358 نمایش 4 سال قبل
مستندهای سیاسی و اقتصادی

تعادل زندگی کاری و زندگی یکی از برجسته ترین عوامل است که باید بر زندگی حرفه ای یک فرد و همچنین زندگی شخصی متمرکز شود. بسیاری از مردم تمایل دارند این واقعیت را نادیده بگیرند که اهمیت فرماندهی برای تشخیص و تمایز بین دو زندگی متفاوت در سطح شخصی و حرفه ای وجود دارد. این ویدیو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!