کارتون گربه سخنگو این داستان - غرش به سال نو چینی! 🐲

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت کارتون گربه سخنگو تام در حال کاوش در کمد لباس دوستان است و شما هرگز حدس نمی زنید که او چه چیزی پیدا می کند... لباس اژدها! 🐲 بزرگ است، قرمز است، این بهترین راه برای شوخی دوستانش است! 😜😉 آیا فکر می کنید نقشه او عملی می شود؟ آیا او آنها را به وحشت می اندازد ؟ 🤔

اولین نفر باشید!!!