ترفند های مفید با سیم برق در یک نگاه

ترفند های 5 دقیقه ای 51/2میلیون بازدید

در ویدیو ترفند های مفید با سیم برق این فیلم با نشان دادن ساده ترین تکنیک چرخاندن سیم برق به هم. و ترفندهای مفیدی در مورد کابل سیم برق.

اولین نفر باشید!!!