کارتون عدالت جویان جوان با داستان - تسلیم ارتیمس

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون عدالت جویان جوان وقتی به نظر می رسد که هیچ راه حلی وجود ندارد ، آرتمیس تسلیم خواهد شد و از دوستان جدید خود انصراف می دهد؟

اولین نفر باشید!!!