کارتون بلیپی این داستان - ماجراجویی بزرگ

کارتون بلیپی 65/1هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بلیپی فیلم روز زمین blippi اینجاست! با blippi همراه باشید تا وی از چندین مکان در ماجراجویی بزرگ سبز خود بازدید کند! ما زمین خود را دوست داریم بنابراین اجازه می دهد تا همه تلاش خود را برای محافظت از آن انجام دهیم! blippi همه چیز را در مورد محیط زیست ، بازیافت ، سبز شدن و موارد دیگر به بچه ها می آموزد!

3 ماه قبل کودکان انیمیشن

اولین نفر باشید!!!