کارتون تام و جری با داستان - گرفتن حلقه جادویی

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون تام و جری تام برای محافظت از حلقه سحر و جادو در حالی که صاحبش برای برخی از کارها خارج شده است ، گرفته شده است ، اما جری با انگشت برخورد کرده و اکنون بالای سرش گیر کرده است! تام کار خود را بسیار جدی می گیرد ، بنابراین این اوست که می تواند حلقه را از جری پس بگیرد!

اولین نفر باشید!!!