عنکبوتی به نام لوکاس این داستان "گرمه"

کارتون های Lucas the Spider 10/1هزار بازدید

اوه پسر ، مطمئناً بیرون گرم است! چگونه عنکبوت در تابستان خنک می شود؟ در این ویدیو میتوانید کارتون عنکبوتی به نام لوکاس با داستان "گرمه" را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!