کارتون توت فرنگی این داستان - تولدت مبارک بری

کارتون توت فرنگی 32هزار بازدید

وقتی سورس آرزو می کند که تولد خودش را داشته باشد ، خواهر دوقلوی او شیرین با کنار گذاشتن جشن تولدش آرزویش را می کند اما آنچه به عنوان روزی آغاز می شود که سور همیشه آرزوی آن را داشته است ، با دلتنگی برای دوقلوی خود به سرعت ناامید می شود. این قسمت از کارتون توت فرنگی را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!