کارتون بن تن با داستان - بن و مکس استدلال می کنند!

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بن تن وقتی بن و مکس با هم مشاجره می شوند ، بن هیتبلاست می رود تا برخلاف میل ماکس بخار بخورد. اما دکتر آنیمو او را لکه دار کرده و متعاقباً ماکس را به مرغ تبدیل می کند.

اولین نفر باشید!!!