سخنرانی انگیزشی Ratan Tata برای موفقیت در زندگی

کار افرینان موفق 15/4هزار بازدید

در این ویدیو میتوانید سخنرانی انگیزشی Ratan Tata را در چند دقیقه ببینید. نام Ratan Tata مترادف با الهام و موفقیت است. در این ویدیو از داستان های راه اندازی، که همچنین می تواند به عنوان یکی از بهترین سخنرانی انگیزشی که او توسط وی تحویل داده شده، نامیده شده است، او از همه می خواهد تفاوت ایجاد کند و تمایل به انجام کاری در زندگی داشته باشد. این ویدیو جذاب را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!