کارتون برنارد با داستان - چراغ راهنمایی

کارتون برنارد 179/3هزار بازدید

در این قسمت از کارتون برنارد با این خرس قطبی کنجکاو که به دور دنیا سفر می کند ملاقات کنید بدون اینکه هیچ قانونی را بدانید. حتی اگر چیزی به سادگی گرفتن عکس یا روبرو شدن با طوفان باران باشد ، او موقعیتهای طبیعی روزمره خود را به یک چالش خنده دار و دشوار تبدیل می کند.

اولین نفر باشید!!!