استیسی و بابایی این داستان "رنگ کردن مو ها"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و بابایی با داستان "رنگ کردن مو ها" را در چند دقیقه ببینید. استیسی در موهای بلند او درهم تنیده است. نستیا سعی می کند به او کمک کند ، مدل موهای جدید می بخشد و موهای خود را رنگ می کند. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان خود را در خانه با ویدیو های نشرین سرگرم کنید.

یک سال قبل stacy toys کودکان