ولاد و نیکیتا این داستان "موزه خیال و پارک"

ولاد و نیکیتا 1/3میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید ولاد و نیکیتا با داستان "موزه خیال و پارک" را در چند دقیقه ببینید. در طول آخر هفته ، ولاد و نیکیتا به همراه مادرش در موزه توهمات تفریح می کنند و در پارک دایناسورها قدم می زنند. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه با کارتون های نشرین سرگرم کنید.

یک سال قبل vlad and nikita کودکان

اولین نفر باشید!!!