ماجراهای دیانا و روما با داستان - اسکی با خانواده

15هزار نمایش 3 سال قبل
دیانا و روما

دیانا و روما

25٫3میلیون بازدید

دیانا و روما در پارک اسکی دبی سرگرم می شوند و اسکی یاد می گیرند. فعالیتهای سرگرم کننده خانوادگی با مادر و پدر!