استیسی و بابایی این داستان "لباس خنده دار"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و بابایی با داستان "لباس خنده دار" را در چند دقیقه ببینید. نستیا لباسهایش را برای تعجب پدر تغییر می دهد. پدر همچنین با شخصیت های خنده دار لباس می پوشد. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

2 سال قبل stacy toys کودکان