آموزش نقاشی با تکنیک های آسان برای مبتدیان - سبد گل

فیلم های من نحوه آموزش نقاشی و رنگ آمیزی گل ، طبیعت و سایر تکنیک ها را در آموزش های مختلف ارائه شده نشان می دهد. امیدوارم از نقاشی من لذت ببرید و یک تابلو زیبا خلق کنید.