کارتون خمیر بازی این داستان - ترسیدن از شبح

کارتون خمیر بازی 880/2هزار بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون خمیر بازی - ترسیدن از شبح را در چند قیقه ببینید. خانه ای خالی از سکنه برای ترساندن مردم وجود دارد. تینی و دوستانش برای کشف کردن که ترسو ترین افراد در بین آنها است ، آن را کشف می کنند. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!