کارتون جیکوچان با داستان - دزدهای کریسمس

کارتون جیکوچان 47/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون جیکوچان با ظهور ققنوس کوچک از تخم مرغ طلایی ، قدرت های چاک به اوج جدیدی رسیده اند! با این حال ، شرور همچنان به راکی ​​پرچ آسیب می رسانند ، مانند مخترعان شیطانی ، دی ، دون و دکس ، دکتر مینگو و آفرینش های زشت او و امپراتور شیطانی شوم. چاک با اختیارات جدید خود همچنان از rocky perch و شهروندان آن در برابر آسیب محافظت می کند.

اولین نفر باشید!!!