آموزش استیو و مگی "مزرعه حیوانات" در چند دقیقه

در این ویدیو می توانید آموزش استیو و مگی "مزرعه حیوانات" را در چند دقیقه ببینید. بیایید برویم و برخی از حیوانات مزرعه با استیو و مگی را دریابیم! وقتی با استیو و مگی در مزرعه هستید می توانید ببینید؟ در حالی که شما در حال یافتن حیوانات جدید در مزرعه هستید ، چرا با استیو و مگی نیز آواز نمی خوانید؟ این آهنگ عالی برای خواندن و جابجایی شماست. کلمات مانند گاو شاد ، اسب تنبل ، بز عصبانی ، گوسفند خواب آلود و خوک گرسنه را تکرار می کند. آره fun را داشته باشید و با استیو و مگی انگلیسی یاد بگیرید و یا یک بازی جدید را از فروشگاه app یا google play بارگیری کنید! این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!