آموزش گلدوزی با دست - الگوی حاشیه برای لباس در یک نگاه

آموزش گلدوزی 551 بازدید

گلدوزی یک کار سوزن دوزی قدیمی است. بخیه ها با تلفیق سنت ها و تکنیک ها ، با استفاده از آرایه ای از بخیه ها و رنگ های مختلف و انواع نخ ها ، قصد تزئین و تزئین وسایل روزمره و معمولی را با طرح های تزئینی دارند.

اولین نفر باشید!!!