نوریس ناتس این داستان - گم کردن خوکچه

نوریس ناتس 7,106 بازدید

در ویدیو نوریس ناتس ناز داشت ویدئویی را برایnorris nuts cooking درست می کرد و اجازه داد خوکچه هندی ، باز ، بر روی چمن ها بدود. باز خیلی سریع بود و دور شد و بعد ناز نتوانست باز را پیدا کند.

14 روز قبل کودکان

اولین نفر باشید!!!