کارتون سانی بانی این داستان - فلوت جادویی

کارتون سانی بانی 150/3هزار بازدید

در ویدیو کارتون سانی بانی آیا می توانید دوستان خود را به اراده خود متمایل کنید؟ شرط می بندی! و هوپر شیطان این کار را به خوبی انجام می دهد. او فلوت جادویی می نوازد و باعث می شود دوستانش بی وقفه برقصند. اما می توانید از قدرت جادویی موسیقی برای چیزهای مهمتر استفاده کنید.

اولین نفر باشید!!!