آموزش استیو و مگی این داستان - بازی های هالووین

سرانجام امشب هالووین است! اما یک لحظه صبر کنید ... استیو کاملا فراموش کرد! او هیچ لباسی تهیه نکرده است. خوب این شروع خوبی برای یک داستان هالووین نیست. اگر استیو آماده نباشد قرار است چه کاری انجام دهد؟ شخصیت های شبح وار هالووین هستند که می خواهند در او را بزنند اما استیو هیچ درمانی برای آنها نداشته است. به نظر می رسد که همه شخصیت ها در شرف اجرای برخی ترفندهای هالووین بر روی استیو هستند. تنها دفاع استیو این است که یک آهنگ هالووین بخواند و به بهترین ها امیدوار باشد. اما مگی کجاست؟ آیا می توانید او را ببینید؟

اولین نفر باشید!!!