کلیپ زندگی با برادران - چالش اسلایم تخم مرغ عید پاک

20هزار نمایش 2 سال قبل
زندگی با برادران

زندگی با برادران

531هزار بازدید

در این کلیپ زندگی با برادران مری و ایزی در رفع چالش های این اسلایم شرکت می کنند! آنها دو اسلایم مختلف از فروشگاه عید پاک دارند که باید آنها را تعمیر کنند. آنها فقط 5 دقیقه فرصت دارند! چه کسی می تواند اسلایم عید پاک را از فروشگاه تعمیر کند؟

اولین نفر باشید!!!