کارتون اوم نوم این داستان - زمان کریسمس

آن زمان از سال است که om nom بیشتر از همه دوست دارد: اوقات کریسمس! او از سرگرمی ، شیرینی ، هدیه و ملاقات با سانتا لذت می برد. صبر کنید ، آیا ام نوم با سانتا ملاقات کرده است؟ این مجموعه تعطیلات را تماشا کنید و بدانید! این قسمت از کارتون اوم نوم را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!