کارتون جذاب میکی موس این داستان "شما،من و فیفی"

در این ویدیو کارتون میکی موس این داستان "شما،من و فیفی" را در چند دقیقه خواهید دید. میکی به دنبال پیروزی از مینی مینی، سگ کوچولو، فیفی است.