کارتون توت فرنگی کوچولو این داستان - کوره انفجاری لیمو!

کارتون توت فرنگی 37/3هزار بازدید

در ویدیو کارتون توت فرنگی کوچولو با کیک توت فرنگی در یک ماجراجویی جدید در شهر بزرگ سیب همراه شوید! ماجراهای سرگرم کننده استرابری و دوستانش را دنبال کنید زیرا سعی می کند در یک ماجراجویی سرگرم کننده و هیجان انگیز بهترین سرآشپز شود!