بررسی و تست ویدیویی خودرو جدید پورشه 911

بررسی خودرو های جدید 52/6هزار بازدید

در این ویدیو میتوانید تست و بررسی خودرو جدید پورشه 911 را در جاده ببینید این ویدیو کاربردی را از دست ندهید و با مشخصات فنی این خودرو قدرتمند اشنا شوید و در مورد پورشه 911 جدید در اینجا قضاوت کنید پس این ویدیو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!