کارتون اسکوبی دوو با داستان - نفرین شبح سیزدهم

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

دراین قسمت از کارتون اسکوبی دوو mystery inc پس از شکایت در پرونده ، از حل جرم بازنشسته شده است. اما هنگامی که وینسنت ون غول درمورد تحقیقات ناتمام با آنها تماس می گیرد ، باند برای گرفتن سیزدهمین شبح که از قفسه سینه شیاطین فرار کرده بود دوباره شروع به کار می کنند.

اولین نفر باشید!!!