کارتون اوم نوم این داستان - یک شروع شیرین

در این قسمت از کارتون اوم نوم هنگام انتخاب ، om nom همیشه بیشتر انتخاب می کند! اما وقتی یک فاجعه پخت و پز باعث می شود تا om nom ، om nelle و nibble nom بی خانمان شوند ، او می آموزد که موارد بیشتر همیشه بهترین نیست. یک فاجعه واقعی مبدل ، فاجعه به noms اشغال جدیدی می کند و آنها را در یک ماجراجویی جدید آغاز می کند! آنها چه خواهند کرد؟ این فیلم را ببینید تا بدانید!

اولین نفر باشید!!!