کارتون اوگی این داستان - شترمرغ گرسنه

کارتون اوگی 35هزار بازدید

در این قسمت از کارتون اوگی جک شترمرغ گرسنه و مجارستانی خود را برای بعد از ظهر با اوگی ترک می کند. اوگی نمی داند با این حیوان که همه چیز را قلقلک می دهد و هر بار که اگی او را بیرون می کشد ، سر خود را در کف پنهان می کند ، نمی داند.

اولین نفر باشید!!!