ترانه کودکانه بونس پاترول با داستان - مک دونالد پیر مزرعه داشت!

37هزار نمایش 2 سال قبل
ترانه کودکانه بونس پاترول

مک دونالد قدیمی مزرعه ای داشت! نسخه بازسازی شده صوتی ویدئوی محبوب ما از سال 2013 ، مک دونالد قدیمی و حیوانات مزرعه اش بازگشتند! در این قسمت ترانه کودکانه بونس پاترول .چه حیواناتی را در مزرعه old macdonald's خواهیم دید؟

اولین نفر باشید!!!