کارتون سانی بانی این داستان - خواب آور بیگ بو

کارتون سانی بانی 150/3هزار بازدید

در ویدیو کارتون سانی بانی بچه ها می توانند غیر واقعی ترین و خارق العاده ترین موجودات را در ذهن خود بیاورند. سایه ها تیره و تار دیده می شوند ، در حالی که پرتوهای خورشید با نور و شادی همراه هستند و می توانند تصاویر خنده دار ایجاد کنند. اگر این تخیلات زنده شود چه می شود؟ اگر آنها بتوانند از زیر نور خورشید بپرند چه؟