کرفتی پاندا - کوتاه در مقابل افراد قد بلند برای سرگرمی

ترفند های 5 دقیقه ای 51/2میلیون بازدید

در ویدیو کرفتی پاندا سلام! دختران قد بلند شکایت دارند که ترجیح می دهند پاهای کوتاه داشته باشند ، در حالی که دختران کوتاه قد می خواهند شبیه غزال باشند! بیایید نگاهی به مشکلات این دختران بیندازیم و دریابیم چه کسی این مشکلات را بهتر دارد - دختران کوتاه قد یا دختران قد بلند ؟! وقت چالش long legs vs short legs توسط crafty panda است!