کارتون لاروا این داستان - زنبور عسل

کارتون لاروا 49هزار بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون لاروا - زنبور عسل را در چند دقیقه ببینید. کندوی زنبور عسل در زیر کوره فاضلاب آویزان است. زنبور عسل گلی را پیدا می کند که از یک قوطی خالی خارج می شود. حرکات گل زنبور عسل از پنهان شدن در داخل قوطی است. زنبور عسل را در قوطی فریب می دهد. بعد از اینکه زنبور عسل را وارد قوطی کرد ، زرد از قوطی بیرون می رود و قرمز قوطی را با درب می بندد. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!