کارتون ماین کرافت این داستان - دوست رنگین کمان بنفش

در ویدیو کارتون ماین کرافت بنفش کیست!؟ او اهل کجا است؟ او چگونه زندگی می کند؟ همه چیز در داستان sad origin دوست رنگین کمان بنفش آشکار خواهد شد. zamination و enchantedmob مثل همیشه ویدیوهای خنده دار می سازند، پس مشترک شوید، اعلان های پست را روشن کنید و از محتوا لذت ببرید!

یک ماه قبل کودکان انیمیشن

اولین نفر باشید!!!