ولاد و نیکیتا این داستان - بلوک سازی کردن

ولاد و نیکیتا 1/3میلیون بازدید

ولاد و نیکی از بلوک های رنگارنگ خانه های بازی می سازند. کودکان از بازی با بلوک و ساخت ماشین ، قطار ، پیچ و خم و اسباب بازی های دیگر لذت می برند.

9 ماه قبل کودکان vlad and nikita