کارتون سگهای نگهبان با داستان - نجات فانوس دریایی

کارتون سگهای نگهبان 262/5هزار بازدید

در این قسمت از کارتون سگهای نگهبان هارولد از قدرتهای فوق العاده خود برای تبدیل کردن فانوس دریایی کاپ توربوت به موشک استفاده می کند! pup mighty باید شارژ کند و او را متوقف کند!

اولین نفر باشید!!!